رنگ‌بندی RGB و CMYK

رنگ‌بندی RGB و CMYK: بیشتر ما در زمان طراحی، اصلا به سیستم رنگ‌بندی که استفاده می‌کنیم توجه نمی‌کنیم. برای ما فقط مهم است که آنچه در صفحه ... ادامه مطلب